People

OUR

PEOPLE

เชฟดิลลัน โจนส์
และเชฟโบว์ ดวงพร ทรงวิศวะ

สุกิจ ทีปฎิมา
และทีมฟูลมูนบริวเวอร์ค

เชฟโบ - ดวงพร ทรงวิศวะ

เชฟโบเกิดและโตที่กรุงเทพฯ จบการศึกษาทางด้านโภชนศาสตร์จากประเทศออสเตรเลีย อาหาร ประวัติศาสตร์ นโยบายการเมือง วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น การทำเกษตร และเรื่องราวของสิ่งแวดล้อม เป็นเรื่องที่เชฟโบสนใจและนำมาประยุกต์ใช้กับการปรุงอาหารที่โบ.ลาน ร้านอาหารแห่งแรกที่เชฟโบสร้างขึ้นเพื่อสานต่อความตั้งใจในการทำอาหารของตนเอง อีกทั้งเชฟโบยังได้รับเกียรติเป็นเชฟหญิงที่ดีที่สุดของเอเชีย เมื่อปีพุทธศักราช 2556  ทุกวันนี้เชฟยังมีความสุขกับการค้นหาสูตรอาหารที่คนหลงลืม ชิมรสชาติของพืชผักพื้นบ้าน และตีความอาหารไทยไปในทิศทางต่างกันตามแต่ละกรณี

เชฟดิลลัน โจนส์

เริ่มต้นอาชีพเชฟจากประเทศออสเตรเลียบ้านเกิด ก่อนจะเดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลไปทำงานที่ลอนดอนแล้วเกิดหลงรักรสชาติอาหารไทย หลังจากเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในการทำอาหารจากยุโรป เชฟดิลลันตัดสินใจกลับประเทศไทยตามคำเชื้อเชิญ เขาเรียนภาษาไทย ทั้ง ฟัง พูด อ่าน เขียน เพื่อที่จะอ่านตำราอาหารได้ด้วยตนเอง ทั้งยังหลงใหลในการคุยกับเกษตรกร และชาวบ้านที่แบ่งปันความรู้ให้ ทุกวันนี้เรื่องที่เชฟดิลลันถนัดอ่านเป็นภาษาไทย และถนัดพูดภาษาไทยก็หนีไม่พ้นเรื่องเกี่ยวกับอาหารไทยนั่นเอง

เชฟทั้งสองร่วมมือกันเปิดโบ.ลาน ในเมืองกรุงเมื่อสิบปีที่แล้ว ช่วยกันค้นหาตำราทำอาหารเก่าๆ หนังสืออนุสรณ์งานศพ จากการเดินงานสัปดาห์หนังแห่งชาติทุกปี  เดินทางทั่วทิศ พลิกแผ่นดินหา ผลผลิตที่ได้จากการทำนา ทำสวน ทั้งปศุสัตว์และประมงอย่างยั่งยืน  พูดคุยแวะชิมอาหารท้องถิ่น ขอแบ่งปันความรู้และภูมิปัญญาทั้งจากชาวบ้าน แม่ครัวประจำอำเภอ เรื่อยไปถึงนักวิชาการด้านอาหาร เพื่อเพิ่มพูนความเข้าใจในอาหารที่พบเจอในประเทศไทย ทั้งสองร่วมกับรณรงค์เรื่องราวการกิน ด้านวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมผ่านสื่อต่างๆ งานสัมนาเสมอมา โบ.ลาน ได้รับเลือกให้เป็นร้านที่อยู่ในรายชื่อของ ร้านที่ดีที่สุดห้าสิบร้านในเอเซีย ได้รับดาวประดับร้านจากไกด์เล่มแดงในขณะที่ เออ ท่าเตียน ได้รับเลือกให้อยู่ใน บิบกูมองต์ และ อยู่ในรายการร้านชิคๆ ของโมโนโคอยู่เสมอ

FULL MOON BREWWORKS

Back in the year 2000, Sukij and Kamalas, the founders of Full Moon Brewworks were fascinated by the movement of American craft beer, while they were college students in the US. Wide selection of beer styles and limitless flavors hooked them into the world of craft beer and beer making. Fast forward to 2010, they overcame all the challenges and set up a legitimate brewery in Phuket. Since then, they have been making great tasting beer with well selected ingredients around the world and match them up with local herbs and spices. The result is award winning beers from international beer competitions around the world i.e. World Beer Award in UK, Australian International Beer Award in Australia, and European Beer Star in Germany.

Scroll to top